Deflegmátor: pálinkáink illatosabbak, finomabbak lesznek!

“A szesznek a részletes lehütés által való megerősítése, mely az u. n. deflegmátorokban végeztetik. A lepárlóból az annak egy részét képező deflegmátorba jutó szeszgőzök még mindig igen sok vizgőzzel vannak keveredve, ha ezen gőzkeverék némileg lehüttetik, de nem annyira, hogy az teljesen cseppfolyóvá váljék, hanem csak 8-10° C.-al, akkor a vizgőzök, melyektől kevesebb meleget kell elvonni, hogy gőzállapotukat elveszítsék, legnagyobb részt lecsapódnak s némi szesszel egyetemben a visszamaradó vagy visszafolyó szeszaljat (aljszesz, Lutter, phlegma) alkotják, a szeszgőzök ellenben víztartalmuk nagy részétől ily módon megszabadulva, erősebbekké válnak s igy folytatják utjokat a hütő felé, hol véglegesen lehüttetnek.”

Aranyérmes pálinkáink bizonyítják a deflegmátorok létjogosultságát

A deflegmátor használatával pálinkáink illatosabbak, finomabbak lesznek. Már a régi pálinkafőzőkön is megjelentek, mert már akkor ismerték a deflegmátor előnyös tulajdonságait.